SiVRiHiSARIN ÖZET TARiHi

 

İlçenin tarihi Anadolu’da ilk Türk uygarlıgı olan Etıler’e kadar dayanır. İlçe Etiler devrinde “Sallpa“ adıyla anılmaktaydı. M.Ö. 700 yıllarında Frigler’in yerleşme yeridir ve adı “Spalya” olmuştur. O devirde meşhur Kral Yolu ilçe sınırları içindeki Pessinus’dan geçmektedir.

Bizanslılar zamanında “Justinianapolis” adını alan Sivrihisar çok büyümüş, Bizans’ın en güçlü imparatoru Jüstinyen (M.S.527-565) şehre kendi adını vermiştir.

Selçuklular 1074’de Sivrihisar’a yerleşmişlerdir. Bu tarihlerde Selçuklular’ın uç beyliğinin merkezlğini yapmıştır. Selçuklular şehirde bir çok cami, medrese, han, hamam gibi eserler yapmışlardır. Sivrihisar o dönemde önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308’de yıkılmasından sonra İlhanlılar’ın kontrolüne giren bölge, bu devletin Anadolu’da etkisinin azalmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Türkmen beyliklerinden, merkezi Kütahya’da olan Germiyanoğulları beyliği sınırları içinde kalmıştır. Sultan I. Murad zamanında da Osmanlı sınırlarına dahil olmuştur. Bu dönemde Ankara vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kazadır. 1912 Yılında Eskişehir’e bağlanmıştır.

I. Dünya savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları 20 Eylül 1921 de işgalden kurtulmuştur.

Sivrihisar (rugs) halıları Photo: ARÖ


Historic houses at Çağlar Paşa Street Photo:ARÖ

Alemşah Kümbeti  Photo: ARÖ


Contact  info@sivrihisar.net with comments or questions regarding this site. 
Copyright © 2000-2005, Sivrihisar.com - Sivrihisar.net, All rights reserved.